V Kulturnem domu Postojna lahko tudi z novimi ukrepi in priporočili varno izvajamo dogodke.

Da bo obisk prireditve prijetnejši vas naprošamo, da:

- pri vstopu v dvorano pokažete ustrezno potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT ter osebni dokument. Potrdilo ni potrebno za osebe mlajše od 12 let, ki se prireditve udeležijo z ožjimi družinskimi člani oz. skrbniki.

- v skladu z novimi pogoji smo zmogljivost dvorane primorani omejiti na polovico in med obiskovalci v dvorani moramo zagotoviti en prost sedež. Že napovedane dogodke (in abonmajske predstave) lahko izvedemo le s spremenjenim sedežnim redom.

- celotni čas prireditve je potrebna pravilna uporaba kirurške maske ali maske FFP2. Maska iz blaga ni ustrezna.

Prosimo, da ob obisku dogodkov upoštevate tudi splošna priporočila za preprečevanje širjenja koronavirusa: razkužite si roke pred vstopom v dvorano, spoštujte varnostno razdaljo, upoštevajte higieno kašlja in kihanja, garderoba ni na voljo, obiščite nas samo zdravi brez bolezenskih znakov.


Kulturni dom Postojna deluje od leta 2001 (pod vodstvom občine Postojna), od marca 2016 pa je ena od organizacijskih enot Zavoda Znanje Postojna, javni zavod. Kulturni program obsega gledališke, glasbene, plesne in filmske vsebine avtorjev in izvajalcev iz celotne Slovenije, pa tudi iz tujine.

Kulturni dom Postojna

                                                                                                                        

Aktualno

                                                                                                                        

Dogajalo se je

                                                                                                                        

Za obiskovalce

                                                                                                                        

Kontaktirajte nas ali zastavite vprašanje in pomagali vam bomo.