Show menu

O domu

Kulturni dom Postojna deluje od leta 2001 (pod vodstvom občine Postojna), od marca 2016 pa je ena od organizacijskih enot Zavoda Znanje Postojna, javni zavod. Kulturni program obsega gledališke, glasbene, plesne in filmske vsebine avtorjev in izvajalcev iz celotne Slovenije, pa tudi iz tujine. Večina kulturnih dogodkov in dejavnosti se odvija v osrednji dvorani, ki sprejme 288 obiskovalcev. V kletnih prostorih se nahajata dve garderobi ter sejna dvorana, ki sprejeme do 60 ljudi in jo za različne namene uporabljajo domača društva, podjetja, itd. Avla Kulturnega doma je primerna za različne razstave, predstavitve, pogostitve, družabna srečanja.

V zgornjem nadstropju se nahaja spominska delovna soba dr. Alojza Kraigherja, ki si jo je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z Notranjskim muzejem Postojna. 

OE Kulturni dom Postojna izvaja številne odmevne dogodke v Kulturnem domu, na osrednjem prireditvenem prostoru v centru Postojne (Kulturni utrip poletja) ter na različnih lokacijah v Postojnski občini (atrij ZRC SAZU, po kulturnih domovih v krajevnih skupnostih…).

Za vas pripravljamo:
  • gledališke predstave različnih žanrov za odrasle
  • gledališki abonma za odrasle
  • gledališki abonma za otroke
  • glasbeno-scenske prireditve
  • gledališke predstave in prireditve za otroke
  • delavnice in dogodke, s katerimi se spodbuja ustvarjalnost mlajše populacije in ljubiteljske skupnosti
  • razstavne dogodke
  • filmske projekcije
  • ostale dogodke (plesne predstave, opere, balet, izrazni ples, folklora, lutke, pustni ples...)